#api(1) #ci/cd(2) #flutter(1) #git(1) #github(3) #go(4) #hugo(4) #javascript(1) #life(5) #linux(1) #php(1) #productivity(3) #python(1) #raspberrypi(1) #startup(1) #terminal(1) #vscode(1)

#github

Automatitzi el README pel seu perfil de GitHub amb Go i GitHub Actions

Crear amb l'ajuda de Go un fitxer Markdown dinàmic pel README i desplegar-lo al GitHub del seu perfil fent servir GitHub Actions.
#go #github #ci/cd

Crei un README increïble pel seu perfil de GitHub

Passos ràpids i senzills per crear un portfoli a la seva pàgina de perfil de GitHub amb un repositori especial i amb estadístiques dinàmiques de GitHub.
#github

Construint un bloc estàtic amb Hugo

Passos ràpids per crear el vostre propi bloc estàtic amb Hugo i instal·lar un tema del catàleg. Després, empenyeu el vostre lloc a GitHub i implementeu-lo amb GitHub Pages.
#hugo #github